Naša firma sa primárne venuje vývoju sofware podľa zadania, alebo úpravou existujúcich riešení.
Nosnou oblasťou je podpora prevádzky OSS systémov pre telekomunikačných operátorov.
Doplnkovo sa venujeme konzultačnej činnosti pre architektonicko - stavebné riešenie výstavby rodinných domov, rekonštrukcií a obnov historických objektov.
Súčasťou je aj vytvorenie elektronických podkladov.

Kontakt

DUIT s.r.o.
Bratislavská 28/59
Svätý Jur 900 21

Mobil: +421 903 900 146
e-Mail: duro.marusic@gmail.com

text

© K.M.